Et brannslukningsapparat kan bety
forskjellen mellom liv og død i tilfelle brann.

Sørg for at ditt brannslukningsapparat fungerer slik det skal. Du bør inspisere brannslukningsapparatene
en gang i året, i tillegg skal det være riktig og profesjonelt testet hvert femte år.
En brann krever tre ting: varme, oksygen og drivstoff. Brannslukningsapparater fungerer ved å fjerne
en eller flere elementer fra branntrekanten, ikke alle brannslukningsapparat vil fungere like bra på alle typer branner.
Etikettene på brannslukningsapparatene informere brukeren om hvor effektiv apparat vil være mot de enkelte typer branner.
Pass på at deres brannslukningsapparat står lett tilgjengelig og godt synlig i alle etasjer.

SKUM ELLER PULVERAPPARAT?

Brannslukningsapparater må ha serive hver 5. år

SKUM

Skum er best egnet til å slokke brann i brennbare vesker, og også i faste materialer som tre og tekstiler. Det har en kjølende effekt slik at behovet for etterslokking blir sjeldnere.

Sikten blir også bedre med skum enn med pulver da skummet legger seg raskt på bakken og skadene i boligen blir mindre.

Det er forskjellig slukkekapasitet på skumslukkere også, minstekravet i Norge er: 21A

PULVER

Pulver slokker alle slags branner og du kan holde større avstand til brannen med pulver. Dersom brannen har tatt tak vil pulver være den beste løsningen.

Pulverslokkere egner seg dårlig til mindre branner, da pulveret vil trenge inn over alt i huset og i verste fall ødelegge elektronikk og lignende.

Det er forskjellig slokkekapasitet på pulverslokkere også, minstekravet i Norge er:

ANBEFALING

Vi anbefaler å ha både skum- og pulverslukkere tilgjengelig, samt et brannteppe lett tilgjengelig på kjøkkenet.

SERVICE AV BRANNSLUKKERE

Visste du at din brannslukker skal ha service/kontroll hvert 5. år?
Vi i Modum tar gjerne en gratis sjekk av ditt brannslukningsapparat, og utfører service dersom det er behov for det.

Skumslukker: Service hvert 5. år

Pulverslukker: Kontroll hver 5. år, service hvert 10. år

Co2-slukker: Kontroll hvert 5 år, service hvert 10. år

For bedrifter, fellesområder i boligselskaper og organisasjoner skal alle brannslukningsapparater ha kontroll hvert år. Pulver skal ha service hvert 10 år og skum skal ha service hvert 5. år

TESTET OG GODKJENT

Modumstigen har godkjenninger fra en rekke norske og utenlandske prøveinstanser.

Modumstigen er den eneste utfellbare brannstigen med sertifisering fra UL (Underwriters Laroratories) i USA og TÜV/GS-sertifisering som gjelder for Europa inkludert Skandinavia. Disse godkjenningene gir våre kunder en ekstra trygghet for at Modumstigen alltid vil være lett å løse ut.

Vi er er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell, RVB, og utfører alle typer vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler etter gjeldende regelverk: NS 3910 og NS-EN 671-3.

RING OSS I DAG

Tlf. 51 81 74 00

KONTAKTSKJEMA

* må fylles ut