Hvem har ansvar for brannsikkerheten?
Hvem skal gi beboerne full trygghet?

STYRETS ANSVAR FOR BRANNSIKKERHET

I et boligselskap eller sameie er det styret som har ansvar for brannsikkerheten og for å følge opp brannlovgivningen.

Loven pålegger styremedlemmene ansvaret for at alle boenhetene er tilstrekkelig sikret mot brann.

En brann vil spre seg raskt, og vil kunne gå ut over flere boenheter enn der tilløpet startet, det er derfor viktig at styret tar denne oppgaven alvorlig og utfører tilstrekkelige sikkerhetstiltak for alle boenhetene. Det være seg tidlig varsling, tilgjengelig godkjent slukkemiddel og rømningsvei.

Et boligselskap deles gjerne i to hovedområder:

 • Fellesområder – Kjeller/garasje, oppgang, fellesrom og loft
 • Boenheter – egne leiligheter/hybler

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG I DITT BOLIGSELSKAP?

Alle service- og vedlikeholdsavtaler vi har inngått, har startet med at vi har fått lov til å presentere oss i et styremøte.

Neste fase er en grundig befaring i boligselskapet – dernest en rapport med klare anbefalinger om hva som bør gjøres for å møte gjeldende krav til brannsikkerhet.

Modum lager en fullstendig plan for gjennomføring av service, vedlikehold og utskifting de neste 10 årene.
Enkelt for styret – enkelt for Modum, og trygt for beboerne som kan ringe til Modum om alt som vedrører brannsikkerhet i egen boenhet.

En årlig brannøvelse gir beboerne god anledning til å slukke en brann med det utstyret de selv har i egen boenhet.

Styret opplever at vi tar ansvar. Vi står for all kommunikasjon og oppfølging overfor beboere.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra beboere hos nåværende kunder er en bekreftelse på at dette er en suksessoppskrift.

Sitter du i styret for ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende prat rundt brannsikkerheten hos dere.

Bygård fra ca. 1960

Fellesareal:

Om det oppstår brann her, må alle få tidlig varsel. Her bør det også finnes lett tilgjengelige slukkemidler og «selvlysende» skilt bør fortelle hvor disse finnes. I tillegg bør rømningsvei være merket.

I dag finnes det enkle, trådløse, seriekoblede brannvarslere som sørger for tidlig varsling ved branntilløp i kjeller eller på loft. Da piper det kraftig i alle fellesarealer.

Hver enkel boenhet:

Styret må sørge for at alle beboerne har brannvarsler av nyere dato, som fungerer. Beboerne skal også ha egnet slukkemiddel lett tilgjengelig. Styret plikter å påse at alle beboere har rømningsvei.

En rekke alvorlige branner i bygårder og rekkehus har resultert i dagens strenge krav til brannsikring i nyere boligselskap.

Ny boligblokk bygget etter 2010

Fellesareal:

 • Seriekoblede røykvarslere i alle oppganger og fellesområder med direkte varsling til brannvesen
 • Seriekoblede røyk- og varmedetektorer i garasjeanlegg, med direkte varsling til brannvesen
 • Sprinkleranlegg i garasjer, fellesrom og oppganger
 • Brannslanger og håndslukkere i garasje, fellesrom og oppganger
 • Godt synlig, selvlysende skilter som viser rømningsveier og lokalisering av slukkemiddel

Hver enkel boenhet:

 • Seriekoblede røykvarslere i alle oppholdsrom, med direkte varsling til brannvesen
 • Komfyrvakt montert over komfyren
 • Gassvarslere for de som har gasspeis eller gasstopp
 • Brannteppe plassert godt synlig på kjøkkenet
 • 6 liter skumslukker fastmontert på veggbrakett i gangen
 • Sprinkleranlegg i taket i alle rom

Modum sikkerhetssenter har lang erfaring med å oppgradere og vedlikeholde
brannsikkerheten i boligblokker, borettslag og sameier.

Se vår brosjyre for boligselskap her:

TESTET OG GODKJENT

Modumstigen har godkjenninger fra en rekke norske og utenlandske prøveinstanser.

Modumstigen er den eneste utfellbare brannstigen med sertifisering fra UL (Underwriters Laroratories) i USA og TÜV/GS-sertifisering som gjelder for Europa inkludert Skandinavia. Disse godkjenningene gir våre kunder en ekstra trygghet for at Modumstigen alltid vil være lett å løse ut.

Vi er er godkjent som kompetent virksomhet hos Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell, RVB, og utfører alle typer vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler etter gjeldende regelverk: NS 3910 og NS-EN 671-3.

RING OSS I DAG

Tlf. 51 81 74 00

KONTAKTSKJEMA

 • * Alle felt må fylles ut

BRANNVARSLING

Vi i Modum har plukket ut få produkter basert
på testresultater og solide leverandører. De aller fleste røykvarslerne vi leverer og monterer, har innebygd batteri med 10 års varighet.

RØMNINGSVEIER

En utvendig fastmontert og utfellbar brannstige er garantert den enkleste og tryggeste løsningen du kan montere for alltid å føle deg trygg om en brann skulle oppstå. Den er alltid på plass og i løpet av sekunder har du åpnet vinduet og er på vei til trygghet. Modumstigen passer til alle boliger.

BRANNSLUKKING

Å velge riktig brannslokker er avgjørende for rask og effektiv bekjempelse av brann. I Norge
er alle boliger pålagt å ha brannslokningsapparat eller husbrannslange. Hos oss finner du
garantert riktig brannslokker til din bolig,
hytte, båt, campingvogn eller bil. Vi har også autorisert verksted for sjekk og kontroll av
alle typer håndslokkere. Spør oss – vi kan brannslokking.

TILBAKEMELDING FRA KUNDER

«Modum presenterte et godt opplegg for brannsikring som var lett for styret å godkjenne. Montering og utskifting av gammelt utsyr ble foretatt helt problemfritt. Vel blåst.»

«Vi overlet brannsikringen til Modum, og vi er meget godt fornøyd med både planlegging og gjennomføring. God informasjon på forhånd, god oppfølging etterpå og en fleksibel holdning når hver beboer skulle informeres, gir et solid helhetsinntrykk.»

«Vi lot Modum ta hele totalpakken med røykvarslere, slokkeapparater, brannslanger mm i både rekkehus og blokker, og det er tydelig at vi samarbeider med en profesjonell aktør innen brannsikkerhet.»

«Hos oss har Modum ansvaret for all brannsikring. 300 brannslukkere er byttet ut i 2016, og vi har gjennomført en «branndag» hvor alle beboerne selv får prøve å slukke.»

«Samarbeidet med Modum går mange år tilbake og er til vår fulle tilfredshet. Brannstiger er monter, røykvarslere er satt opp og slokkeapparater er lever ut til beboerne. Dette gir trygghet.»